Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Anna Holkovičová
Ulica: Dolné Orešany 488
Mesto a PSČ: Dolné Orešany
Štát: Slovenská republika
IČO 30337755
DIČ 1030580188
Nie sme platcami DPH.

Mobil:   0915 714 291 

Email: com.lwd@gmail.com

Zodpovedná osoba a kontakt/adresa pri reklamácii a vrátení tovaru

Zodpovedná osoba: Anna Holkovičová, Little White Dandelion, Dolné Orešany 488, 91902 Dolné Orešany, 0911 153 154

Kontakt: com.lwd@gmail.com.

Najrýchlejšie nás skontaktujete cez FB alebo telefonicky/whatsUp.

Pracovná doba:    Streda           10.00 hod – 12.00 hod

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "Anna Holkovičová"" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:littlewhitedandelion.eshop@gmail.com.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Dodacia lehota je zvyčajne 2 dni po po expedícii. Tovar odosielame vo väčšine prípadov v stredu (pri vyššom počte objednávok aj iný deň okrem stredy) a zvyčajne dorazí k zákazníkovi vo štvrtok, prípadne piatok. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, tovar sa nedá objednať. Informácie o naskladnení poskytneme emailom. 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 24 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy:

Osobný odber

Nie je možný.

Tovar doručovaný kuriérom DPD

Poštovné, balné a manipulačné práce, vrátane DPH, ak nebude uvedené inak, sú účtované vo výške 3,00 EUR pre SR pri platbe vopred na účet, alebo 4,00 EUR pri platbe na dobierku. V rámci ostatných krajín je možná len platba vopred, pričom výška poštovného a balného je pre ČR, HU a AT 9,00 €. Írsko a Nemecko 20,00 €. UK 16,00 €. USA 60,00 € a Austráliu 80,00 €,

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. 

4) Záruka

V balíku/emaili vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade odporúčame, nech spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a popredu (to z dôvodu, aby sa tovar po ceste nezatúlal, alebo nestál na pošte) písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.  Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty, spolu s faktúrou a komplet tovarom.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Odporúčame, aby tovar dodal kupujúci späť v kompletnej podobe (aj s dokladom o kúpe), vo všetkých častiach ktoré pôvodný balík obsahoval, pretože vtedy tovar úplne stráca svoje využitie a je nevyužiteľný na daný účel ďalšieho predaja. Odporúčame, aby si kupujúci zabezpečil poslanie balíka tak, aby mal doklad o poslaní (pre prípadnú stratu balíka).

Adresa:

LWD Little White Dandelion

L. Podjavorinskej 57

90046 - Most pri BA

mobil 0915714291

Formulár je potrebné zaslať písomne emailom alebo na našu adresu pred alebo spolu s tovarom.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ja, meno a priezvisko, odstupujem od zmluvy podľa faktúry "číslo 123" a vraciam tovar "XYZ".

Meno a priezvisko:

Číslo objednávky:

Dátum objednania/dátum prebrania tovaru:

Podpis spotrebiteľa:

Dátum:

Číslo účtu vo formáte IBAN (kam vrátiť €):

*(IBAN nie je povinný údaj)

 

Od zmluvy nie je možné odstúpiť, pokiaľ bola vykonaná objednávka na konkrétny tovar, ktorý bol upravený (dizajnom/mierami) a tým sa odlíšil od tovaru ponúkaného na našom eshope - čiže tovar bol vyrobený priamo podľa špecifických požiadaviek pre konkrétneho zákazníka.

Odporúčame kupujúcemu pri vrátení tovaru posielať  balík kuriérom a s poistením zásielky. Pokiaľ kupujúci nemá doklad o odoslaní tovaru späť, predajca mu nie je povinný náhradu za tovar uhradiť.

Peniaze budú vrátené na Váš účet najskôr ako to bude možné, najneskôr do 14 dní - vo výške hodnoty zakúpeného a vráteného tovaru a prepravných nákladov (v hodnote najnižšej možnosti, ktorú v našom eshope ponúkame, t.j. v hodnote osobného odberu 0€.)

7) Doručenie a dodacie podmienky

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8) Spôsoby úhrady

Tovar budeme expedovať po obdržaní platby.
Dobierka - objednaný tovar Vám v rámci SR zašleme kuriérom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 


9) Bezpečnosť

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Prosíme o zaslanie tovaru s reklamáciou, kde bude Vaše meno, adresa, telefón, kopia dokladu o kúpe, popis vady.

 

Reklamačný formulár

Ja, meno a priezvisko, reklamujem tovar  podľa faktúry "číslo 123" a vraciam tovar "XYZ".

Meno a priezvisko:

Popis závady:

Číslo objednávky:

Dátum objednania/dátum prebrania tovaru:

Podpis spotrebiteľa:

Dátum:                                   

Číslo účtu vo formáte IBAN (kam vrátiť €):

*(IBAN nie je povinný údaj)

 

Adresa:

Anna Holkovičová

Little White Dandelion

Dolné Orešany 488, 919021 Dolné Orešany

mobil 0911153154

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Odporúčame najprv informovať predajcu, že daný tovar posielate (nech sa vieme dopytovať na pošte) napr. emailom o vzniknutom dôvode reklamácie a zasielaní výrobku späť. Zašlite výrobok na adresu uvedenú vyššie.

Preprava je hradená stranou kupujúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva/všetkých dielov oblečenia a všetkej dokumentácie). K tovaru priložte doklad o kúpe. Odporúčanie: Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť a poslať s možnosťou sledovania jeho pohybu. Po uznaní reklamácie bude chybný alebo poškodený tovar opravený výmenou vadného dielu, vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom alebo telefonicky, prípadne správou cez komunikačný kanál, ktorý využívate. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní i o expedícii balíka. Reklamáciu vybavíme do 30 dní.

Info

Obchodné podmienky sú platné od 9.9.2016 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš eshop Little White Dandelion.